Lázně Poděbrady

Poděbrady jsou klidné lázeňské město s mnoha památkami nacházející-se ve středočeském kraji v úrodné polabské nížině na řece Labi necelých 50 km východně od Prahy u dálnice D11 Praha-Hradec Králové. Leží v nadmořské výšce 184-190 m.n.m. a má cca 13000 obyvatel.

Historie Poděbrad sahá hluboko do pravěku, do mladší doby kamenné, kdy se asi v 5. tisíciletí před naším letopočtem začali po obou březích Labe usazovat první zemědělci. Lesnatou krajinu protkanou hustou sítí říčních ramen, procházela od nepaměti důležitá obchodní cesta z Prahy do východních čech a dál až do Polska. U brodu přes Labe, v západní části dnešních Poděbrad, vyrostla už v pravěku osada a později k ochraně brodu i malá tvrz. Pravděpodobně se těmto místům říkalo „pode brody“, z čehož vzniklo jméno Poděbrady, které se v písemné podobě objevuje poprvé v roce 1223. V polovině 13. století získal Poděbrady král Přemysl Otakar II. A v místech staršího hrádku nad Labem si začal v letech 1262-1268 budovat mohutný kamenný vodní hrad. Když se z královského majetku v polovině 14. století dostalo poděbradské panství do soukromích rukou moravských pánů z Kunštátu, nastala doba největšího rozkvětu Poděbrad. Nejvýznamnější osobnost tohoto rodu je bezesporu Jiří z Poděbrad, který byl roku 1458 zvolen českým králem. Tento vynikající diplomat se jako první evropský politik pokusil založit mírovou unii evropských panovníků. Z jeho poručení byly Poděbrady v roce 1472 povýšeny na město a obdařeny důležitými právy, výsadami a městským znakem, který používají dosud.

Lázně Poděbrady Lázně Poděbrady Lázně Poděbrady Lázně Poděbrady

Dalším panovníkem, který si Poděbrady oblíbil a pobýval zde, byl císař Ferdinand I. Cenil si na nich především lovecké možnosti v okolních lužních lesích. Poděbradský hrad nechal přestavět na pohodlné renesanční sídlo. Práce tehdy vedl významný císařský stavitel Giovanni Batista Aostalli, kterého připomíná kamenný náhrobek ve zdejším katolickém kostele.

V polovině 18. století projevila o zámek zájem Marie Terezie. Na její pokyn byl přestavěn do současné podoby. Za vlády Josefa II. sloužil k ubytování vysloužilých císařských důstojníků. Pak byl s celým panstvím prodán do soukromých rukou.

Poděbrady byly až do konce 19. století typickým malým zemědělským městečkem. Mezníkem v jeho novodobých dějinách byl rok 1905, kdy byl na vnitřním nádvoří zámku objeven první minerální pramen. Poděbrady tehdy vlastnil kníže Filip Arnošt Hohenlohe a již v roce 1908 zde otevřel první malé uhličité „Knížecí lázně“. Po první úspěšné lázeňské seóně následovaly další a tak se brzy Poděbrady přiřadily k předním českým lázeňským městům.

K významným stavbám města patří: Jiřího náměstí s jezdeckou sochou krále Jiřího a Mariánským sloupem, Dům staré radnice č.41, rodný dům Ludvíka Kuby (významný český malíř, hudebník, spisovatel a národopisec), starý Špitál (starobylý přízemní domek na konci uličky Na Dláždění který byl postaven r.1444 a vydržován z nadace Kunhuty ze Šternberka – první manželky krále Jiřího) jedná se o vůbec první nemocnici postavenou v českých zemích, Muzeum dům č.68 původně první poděbradská škola postavená z poručení Kunhuty se Šternberka, Proboštský kostel povýšení sv. Kříže s oltářem, který je kopií světoznámého oltáře v Rakouském poutním městě Mariazell, Obereignerova vila a vila Kouřimka, secesní hřbitov v Kluku – unikátní architektonický soubor, který je dílem významného českého architekta Josefa Fanty.

Rychlá rezervace

Newsletter

Newsletter
Facebook